In gesprek

Worstel je met levensvragen? Heb je behoefte aan een gesprek? Je kunt bij RijnWaarde terecht.

Tijdens en na de samenkomsten is er een gebedsteam dat naar je wil luisteren en voor je wil bidden. Maar ook doordeweeks kun je gebed aanvragen: gebed@rijnwaarde.nl. Of in gesprek met iemand. Neem daarvoor contact op met onze predikant: predikant@rijnwaarde.nl.

Wil je meer weten over het christelijk geloof, over God, Jezus, de Bijbel of de kerk? Volg dan een Alpha-cursus. Kijk daarvoor op www.kerkaanhetlint.nl/alpha.