Een kerk waar we ook plek voor jou willen maken

Aan de rand van het Máximapark in Leidsche Rijn vind je RijnWaarde, een laagdrempelige kerk waar iedereen welkom is. We zeggen graag: kom zoals je bent! 

Op deze pagina lees je over het ontstaan en de ontwikkeling van RijnWaarde, over de aansturing van de kerk en over de vertrouwenspersoon.

Ontstaan van RijnWaarde

Zou er nog wel behoefte zijn aan kerken in Vinex-wijk Leidsche Rijn? Als steeds minder mensen naar de kerk gaan, had Leidsche Rijn vast geen extra kerk meer nodig. Een kleine groep mensen met een hart voor Leidsche Rijn en liefde voor God wist zich geroepen hier een kerk te ‘planten’, vanaf 2000 ondersteund door vijf kerken uit de omgeving. Zo ontstond RijnWaarde, een Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Inmiddels is dit kerkgenootschap gefuseerd met een andere kerk. Samen heten ze ‘Nederlandse Gereformeerde kerk’.

🔗 We houden elke week een kerkdienst en soms zijn er gezamenlijke diensten. Kijk daarvoor in de agenda.

Helft van de leden jonger dan 18 jaar

Met de komst van nieuwe bewoners en daarmee leden én de aanstelling van Richard en Anita Roest groeide RijnWaarde in 2005 van maandelijkse naar wekelijkste samenkomsten. De jonge geloofsgemeenschap groeide verder en beleefde een opbouwende tijd met elkaar en zag steeds weer mensen tot geloof komen. Er sluiten steeds meer jonge mensen en gezinnen aan en ook ouderen vinden de weg naar RijnWaarde. In de laatste jaren is het ledenaantal gestegen tot ruim 500. En is het nodig om het jeugdwerk goed op te zetten, bijna de helft is namelijk jonger dan 18 jaar.

Samen met andere kerken

We trekken graag op met andere kerken uit Leidsche Rijn en omgeving. De samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leidsche Rijn leidde tot het samen ontwikkelen van ons nieuwe kerkgebouw, de ‘Kerk aan het Lint’. En met verschillende kerken organiseert RijnWaarde activiteiten voor Leidsche Rijn, zoals de jaarlijkse Lichtjesroute en the Passion.

🔗 Kijk voor meer informatie op vinexplore.nl

Kernteam

RijnWaarde heeft een dagelijks bestuur: het kernteam. In andere kerken heet dit vaak de kerkenraad. Het kernteam heeft de eindverantwoordelijkheid heeft over alles wat er in RijnWaarde gebeurt. Het kernteam bestaat uit de predikant, een missionair werker, 6 ouderlingen en 2 diakenen. Elk kernteamlid heeft een aandachtsgebied:

  • Predikant is vacant. De predikant heeft een specifieke eindverantwoordelijkheid voor de vieringen (inhoudelijk), het pastoraat en toerusting & onderwijs.
  • Daniëlle Terpstra: voorzitter.
  • Geertje Goedhart: pastoraat
  • Esther Spiering – de Hek: jeugd, tieners
  • Marianne Benneker: jeugd, 0 tot 12
  • Gienke Boersma: missionair (missionair@rijnwaarde.nl)
  • Edith Rasch: vieringen
  • Vacature: diaken (diaken@rijnwaarde.nl)
  • Willem Keij: penningmeester (penningmeester@rijnwaarde.nl)
  • Toon Verweij: secretaris (secretaris@rijnwaarde.nl)

Berichten aan het kernteam kunnen het beste aan de secretaris worden gestuurd.

Vertrouwenspersoon

Sandra Snippe is de vertrouwenspersoon van RijnWaarde. Ze is lid van de Jeruzalemkerk in Tuindorp en werkt als schoolleider in het voortgezet onderwijs. De taak van vertrouwenspersoon richt zich op eventueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik tussen gemeenteleden. Als mensen hier mee te maken hebben, vragen over hebben, zich zorgen over maken, kunnen ze zich bij haar melden. Als vertrouwenspersoon zal ze altijd eerst luisteren en niets zelf ondernemen zonder dat met de melder te bespreken. Ze denkt mee, adviseert, en helpt eventueel bij de stappen die gezet kunnen worden. Ze heeft ook een rol in preventie en voorlichting.

Contactgegevens: swsnippe@gmail.com of 06-48506003. Zie ook www.eenveiligekerk.nl.