Geven

RijnWaarde is voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wil jij meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Jouw gift is van harte welkom!

Een gift schenken aan RijnWaarde

RijnWaarde wil een levendige en actieve gemeente zijn. We organiseren veel activiteiten! Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig. Maar denk ook aan de predikant, pastorale activiteiten en het kerkgebouw. NL44INGB0009354684, t.n.v. RijnWaarde, Utrecht.

Je gift(en) aan RijnWaarde kun je elk jaar opgeven als je inkomstenbelasting doet bij de belastingdienst. Je kunt het bedrag aftrekken van je inkomen, waardoor je minder belasting betaalt. Afhankelijk van je inkomen en wat je geeft, krijg je dus geld terug van je gift aan RijnWaarde. Dit geldt ook voor de collecte.

Geld doneren aan de diaconie van RijnWaarde

De diaconie van RijnWaarde helpt mensen die op financieel, praktisch of sociaal vlak extra hulp kunnen gebruiken. Daarnaast ondersteunen we diverse projecten en zendingswerk in het buitenland. Wil je het werk van de diaconie van RijnWaarde mogelijk maken? Maak een gift over op rekening NL22RABO0116215844, t.n.v. RijnWaarde Diaconie, Utrecht.

Bijdragen via de collecte met de RijnWaarde-app

Wil je bijdragen aan de wekelijkse collectedoelen? We collecteren wekelijks via de RijnWaarde-app voor een diaconaal doel en het onderhoud en het gebouw. Jouw gift is van harte welkom!

De wekelijkse collecte verloopt via de RijnWaarde-app. Ben je geen lid van deze app, maar wil je wel een bijdrage geven? Dan kan dat via de speciale Collecte-webpagina.

Giften die via de app gedaan worden voor de diaconale doelen, worden via de bankrekening van de diaconie besteed aan de aangegeven doelen.

Meest recente ANBI-rapport

NGK RijnWaarde is een Algemeen Nut Beogende Instantie en heeft jaarlijks de plicht een ANBI-rapport te maken. Dit rapport bieden we aan op deze pagina.

Download het ANBI-verslag van 2022

ANBI-informatie

Secretaris: Toon Verweij, secretaris@rijnwaarde.nl.
Predikant: Mark Rietkerk, mark.rietkerk@rijnwaarde.nl, 06 34108811
Postadres: Nederlands Gereformeerde Kerk Leidsche Rijn ‘RijnWaarde’ , Alendorperweg 103, 3451 GL, Vleuten

Locatie samenkomsten: Kerk aan het Lint, Alendorperweg 103, 3451 GL, Vleuten
Meer informatie over verhuur en het gebouw, zie www.kerkaanhetlint.nl

Bankrekeningnummer: NL44INGB0009354684, t.n.v. RijnWaarde, Utrecht.
Bankrekeningnummer Diaconie: NL22RABO0116215844 t.n.v. RijnWaarde Diaconie, Utrecht.
RijnWaarde heeft een ANBI-status. Deze is bekend onder RSIN 822.874.854.
Verdere: informatie: Beleidsplan NGK – 2020-2024 en zie ook ons ANBI-verslag RijnWaarde 2018, ANBI-verslag-RijnWaarde-2019,  ANBI verslag RijnWaarde 2020 en het ANBI verslag RijnWaarde 2021.

Vragen

Neem voor vragen contact op met de penningmeester van RijnWaarde, via penningmeester@rijnwaarde.nl.